Αν σου αρέσει ο προγραμματισμός, οι νέες τεχνολογίες και είσαι mid-level software developer τότε εμείς σου δίνουμε τη δυνατότητα να εργαστείς στην εταιρεία μας που δραστηριοποιείται στο χώρο του ιατρικού λογισμικού. Αναζητούμε ανθρώπους που τους αρέσει ο προγραμματισμός, με έστω μικρή επαγγελματική εμπειρία εμπειρία που να θέλουν να εξελιχθούν μαθαίνοντας νέες τεχνολογίες και τεχνικές.

Θέση Εργασίας #1. Mid Level software developers

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο πληροφορικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Βασικές γνώσεις object orient programming (C# /Java)
 • Εμπειρία 2 τουλάχιστον ετών
 • Βασικές γνώσεις web programmaing (HTML 5.0, CSS 3.0, Javascript)

Επιθυμητά προσόντα

 • C# Asp.Net MVC
 • EntityFramework
 • HTML 5.0, CSS 3.0, jQuery, Javascript
 • Twitter Bootstrap, TypeScript, Angular
 • Client-side design patterns
 • Experience with Git or TFS version control software
 • Experience with RESTful web services
 • SQL

Extra Παροχές

 • Bonus αποδοτικότητας
 • Συμμετοχή σε Συνέδρια - Workshops
 • Ευέλικτο ωράριο
Έδρα Εργασίας: Λεμεσός