ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Απευθύνεται σε διαγνωστικά εργαστήρια με αιμοτολογία, βιοχημεία, ορμονολογικό, μοριακής βιολογίας κ.τ.λ.