...

Τι είναι το PACS;

Είναι το λογισμικό που αναλαμβάνει την μεταφορά και αρχειοθέτηση των ιατρικών εικόνων από τα ιατρικά μηχανήματα σε κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα. Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει πλήρως το DICOM πρωτόκολλο ώστε να είναι εύκολη η επικοινωνία του με όλα τα ιατρικά μηχανήματα ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που καλείται να διαχειριστεί παραμετροποιείται κατάλληλα. Η απόδοσή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το υλικό (hardware) με το οποίο καλείται να συνεργαστεί.

Το PACS πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με το λογισμικό του Workstation προκειμένου ο ακτινολόγος να μπορέσει να κάνει τελικά την διάγνωσή του.

Workstation

Είναι το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί ο ιατρός ακτινολόγος προκειμένου να κάνει τη διάγνωση. Περιλαμβάνει εργαλεία επεξεργασίας ιατρικής εικόνας και θεωρείται απαραίτητη η πιστοποίησή του με CE Class II ή και FDA.

H InfoCape Ltd είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας ClearCanvas και σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το καλύτερο Workstation της αγοράς, με πλήθος νέων χαρακτηριστικών σε πολύ οικονομικές τιμές.

ClearCanvas Image Server

Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο Διαγνωστικό Εργαλείο από FDA και CE!

PACS Λύσεις στην Κύπρο

H InfoCape Ltd είναι μία εταιρεία με μεγάλη εμπειρία κι εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις PACs συστημάτων σε ακτινολογικά κέντρα. Η InfoCape Ltd είναι αποκλειστικώς αντιπρόσωπος των προϊόντων της εταιρείας ClearCanvas. Η εταιρεία ClearCanvas παρέχει εξειδικευμένα προϊόντα για ακτινολόγους και διαγνωστικά κέντρα. Τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα προϊόντα τόσο με CE όσο και FDA, πιστοποιήσεις απαραίτητες για είστε σίγουροι ότι η διάγνωση που κάνετε είναι ορθή!

Οι άκρως οικονομικές και συμφέρουσες τιμές έχουν κάνει τα προϊόντα της ClearCanvas να είναι από τα πιο δημοφιλή στον ιατρικό χώρο και ιδιαίτερα στον ακτινολογικό.

H InfoCape Ltd έχει πλήθος εγκαταστάσεων PACS συστημάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό (ιδιαίτερα στην Ελλάδα).