...

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς

Γρήγορη Προβολή του Ιστορικού του ασθενούς με πληροφορίες που έχετε πάρει από σε όλες τις επισκέψεις του ασθενού σας. Με το NetMed360 έχετε όλη την πληροφορία του Ιστορικού του ασθενούς σας, σε 1 ΜΟΝΟ οθόνη.

Δείτε το Ιστορικό του ασθενούς σας σε Χρονοδιάγραμμα και λάβετε τις σωστές αποφάσεις.

Δημογραφικά Στοιχεία, Αλλεργίες, Παθήσεις (Χρόνιες ή Μη), Φαρμακευτική Αγωγή της κάθε Πάθησης, Ιστορικό, Ερωτηματολόγια, Εγχειρίσεις, Εργαστηριακές Εξετάσεις και Αλλεργίες είναι μερικά μόνο από αυτά που μπορεί να σημειώσει ο ιατρός στο φάκελο του ασθενούς.

Ροή Εργασίας Επίσκεψης

Γρήγορη Προβολή των βασικών στοιχείων που χρειάζεται ο ιατρός κατά την επίσκεψη του ασθενούς σε 1 ΜΟΝΟ οθόνη!

Αιτία επίσκεψης, Προβολή και Λήψη Ιστορικού, Παρούσα νόσος, Συμπτώματα, Αντικειμενική Εξέταση ανά σύστημα, Διάγνωση, Οδηγίες, Συνταγογράφηση είναι τα βασικά στοιχεία της επίσκεψης.

Εμβόλια & Καμπύλες Ανάπτυξης

Το NetMed360 είναι πλήρως ενημερωμένο με το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού. Μπορείτε από 1 ΜΟΝΟ οθόνη να δείτε τι εμβόλια έχει κάνει ο ασθενής σας και να προγραμματίσετε το επόμενο εμβόλιο. Στο σύστημα είναι ήδη περασμένα τα πολυδύναμα εμβόλια!

Προγραμματισμός Εμβολίων, Συνταγογράφηση Εμβολίων, Αυτόματα προσαρμογή του προγράμματος με βάση την ημερομηνία Χορήγησης

Καμπύλες Ανάπτυξης με βάση τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας.

Αναφορές - Στατιστικά

Το NetMed360 περιλαμβάνει έτοιμες αναφορές όπως:

  • Βεβαιώσεις Υγείας
  • Παραπεμπτικό προς συνάδελφο ιατρό για εργαστηριακές ή διαγνωστικές εξετάσεις
  • Εκτύπωση Ιστορικού
  • Κ.α.
Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναφορών προσαρμοσμένων στα μέτρα και τις απαιτήσεις σας!

Το NetMed προσφέρει επίσης πλήθος στατιστικών στοιχείων προκειμένου να μπορέσετε να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα!