...

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Ο ΗΦΥ διαχωρίζεται στον Ιατρικό Φάκελο, στο Διαχειριστικό Φάκελο και στα Κοινά Στοιχεία (δημογραφικά, αρχεία, σημειώσεις κ.α.).

Ιατρικός Φάκελος

 • Γρήγορη Καταχώριση του Ιστορικού (Αλλεργίες, Παθήσεις, Φαρμ. Αγωγή, Εγχειρήσεις, Ιατρικά Συμβάντα, κ.α.)
 • Προσθήκη δικών σας ερωτήσεων στο Ιστορικό
 • Προβολή σε μορφή χρονοδιαγράμματος του Ιατρικού Ιστορικού
 • Λίστα Εξετάσεων
 • Δημιουργία και Αποθηκευση Ιατρικών Εγγράφων (Παραπεμτπικά, Βεβαιώσεις, Ενημερωτικό Σημείωμα, Ιατρικές Έκθεσεις κ.α)
 • Εργαστηριακές Εξετάσεις
 • Οδηγίες
 • Συνταγογράφηση
 • κ.α.

Διαχειριστικός Φάκελος. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα πρέπει να έχει πρόσβαση η γραμματεία όπως:

 • Επισκέψεις
 • Ραντεβού
 • Υπενθυμίσεις
 • Χρεώσεις
 • Ασφάλειες
 • κ.α.

Ροή Εργασίας / Διαχείριση Ραντεβού

Καθορίστε την ροή εργασίας που ΕΣΕΙΣ επιθυμείτε. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ροή εργασίας έχουν προκαθορισμένους ρόλους και δικαιώματα με σκοπό την αποφυγή λαθών!

Η κάθε επίσκεψη μπορεί να περιλαμβάνει ενότητες όπως: Παρούσα Νόσος, Ιστορικό, Κλινική Εξέταση, Διάγνωση, Συνταγογράφηση, Οδηγίες

 1. Γραμματεία Εύκολη διαχείριση των ραντεβού/επισκέψεων μέσω ενός απλοποιημένου πίνακα εργασιών (Daily Schedule DashBoard).
 2. Επαγγελματίας Υγείας. Προβολή του Ιατρικού Ιστορικού σε 1 μόνο οθόνη σε μορφή χρονοδιαγράμματος. Δυνατότητα μετατροπής της προκαθορισμένης ροής εργασίας ανάλογα με την περίπτωση. Γρήγορη Εκτύπωση εγγράφων όπως Παραπεμπτικά, Βεβαιώσεις, Ιατρικές Εκθέσεις, Ενημερωτικό Σημείωμα.
 3. Γραμματεία Πληρωμή, Έκδοση Τιμολογίων/Αποδείξεων, Παρακολούθηση Ωφειλών, Ασφαλιστικών Φορέων, Συνεργατών,Υπενθυμίσεις κ.α.

Διάγραμμα Γνάθου (Dental Chart)

Το Διάγραμμα της Γνάθου είναι το βασικό εργαλείο στην καθημερινότητα ενός οδοντιάτρου ..

....

..

Περιοδοντόγραμμα

Το περιοδοντόγραμμα είναι ...

Το NetMed προσφέρει επίσης πλήθος στατιστικών στοιχείων προκειμένου να μπορέσετε να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα!